INFO STATISTIK
KES PENDERAAN KANAK-KANAK

Statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ini menunjukkan peningkatan kes penganiayaan dan penderaan kanak-kanak berlaku dari tahun 2010 hingga 2016.

INI MENUNJUKKAN, SEBANYAK

28,365
KES

PENGANIAYAAN DAN PENDERAAN KANAK-KANAK
BERLAKU SEPANJANG 2010 HINGGA 2016!

Keratan Akhbar Kes Penderaan Seksual Kanak-kanak

Talian Aduan

TALIAN KASIH
15999

OSCC – HTAA
09 – 556 5341

OSCC – HOSHAS
09 – 295 5336

POLIS DIRAJA MALAYSIA (IPK PAHANG)
09 – 513 2444

Dengan Kerjasama